Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


22 listopada 2018 r
Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 28 listopada 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołane są obrady II sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne.
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. powołanie sekretarza obrad,
  4. przyjęcie protokołu z I sesji RM (do wglądu w biurze Rady lub na stronie bip.umlipno.pl w zakładce Rada Miejska kadencja 2018-2013)
 2. Projekty uchwał :

a) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady,

b)w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna.

 1. Ko m u n i k a t y.
 2. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej.


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2018-11-22 13:06:09