23 lutego 2017 r

Zawiadamiamy, że na dzień 1 marca 2017 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XXX I Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. przyjęcie protokołu z XXX sesji RM,
  6. informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

II. Projekty uchwał : 

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

b)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026,

c) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku”,

d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna,

e) w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,

f) w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą,

g) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

III.  Wnioski i interpelacje radnych.

IV.  Sprawy różne i komunikaty.

   V.  Zamknięcie obrad XXXI sesji RM.

 

 

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
AdministratorDodanie2017-02-23 14:25:44