Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
13 maja 2019 r
Zawiadamiamy, że na dzień 15 maja 2019 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest VII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z VI sesji RM, d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta. 2. Projekty uchwał : a)
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
21 marca 2019 r
Zawiadamiamy, że na dzień 27 marca 2019 r. o godz. 11 w Urzędzie Miejskim w Lipnie Pl. Dekerta 9 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z V sesji RM, d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta. 2. Projekty uchwał: a)
Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Lipnie
30 stycznia 2019 r
V Sesja w dniu 6 lutego 2019, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z IV sesji RM. d) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta. 2. Projekty uchwał: a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. b) w sprawie zmiany Wieloletniej
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
13 grudnia 2018 r
Zawiadamiamy, że na dzień 19 grudnia 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I.Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie sekretarza obrad, d) przyjęcie protokołu z III sesji RM. II. Projekty uchwał : a)
Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Lipnie
3 grudnia 2018 r
Zawiadamiamy, że na dzień na dzień 5 grudnia 2018 roku o godz. 11 00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 odbędzię się III sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: Sprawy organizacyjne: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, powołanie sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z II sesji RM. II. Projekty uchwał : a)
Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
22 listopada 2018 r
Zawiadamiamy, że na dzień 28 listopada 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołane są obrady II sesji Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: Sprawy organizacyjne. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, powołanie sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z I sesji RM (do wglądu w biurze Rady lub na stronie bip.umlipno.pl w
Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
16 listopada 2018 r
Zawiadamiamy, że Postanowieniem Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 9 listopada 2018 roku (na podstawie art. 20 ust. 2 oraz 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Lipnie, I sesja Rady Miejskiej w Lipnie zwołana jest na dzień 19 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Miejskim Centrum Kulturalnym
Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
13 listopada 2018 r
Zawiadamiamy, że na dzień 14 listopada 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest LII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad, e)
Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
21 września 2018 r
Zawiadamiamy, że na dzień 26 września 2018 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest L Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad , b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad. II. Projekty uchwał: a)
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
6 września 2018 r
Zawiadamiamy, że na dzień 12 września 2018 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XLIX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, powołanie sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21