Nabór do przedszkoli
11 lutego 2015 r
Szanowni Państwo, Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła w zasadach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych siedem tzw. kryteriów ustawowych, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj. 1. wielodzietność rodziny kandydata; 2. niepełnosprawność kandydata; 3. niepełnosprawność jednego z
Zawiadomienie o sesji
26 stycznia 2015 r
Zawiadamiamy, że na dzień 28 stycznia 2015 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim przy Placu Dekerta 8, zwoływana jest IV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie obrad IV sesji, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad. II. Projekty uchwał : a) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w
Zawiadomienie o sesji
18 grudnia 2014 r
Zawiadamiamy, że na dzień 29 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim przy Placu Dekerta 8, zwoływana jest III Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad, e) przyjęcie protokołu z II sesji RM, f)
Komunikat Urzędu Skarbowego w Lipnie
Komunikat Urzędu Skarbowego w Lipnie
17 grudnia 2014 r
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Komunikat zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w latach 2015 – 2016 Komunikat w sprawie
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania -
28 listopada 2014 r
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania - "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego" - dokument do pobrania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21