Obchody 25-lecia Samorządności
Obchody 25-lecia Samorządności
22 czerwca 2015 r
Zawiadamiamy, że 25 czerwca 2015r. odbędą się uroczystości związane z 25 leciem Samorządności. Program obchodów: 1500 - Msza Św. w Kościele W.N.M.P. w Lipnie. 1600 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej MCK ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie. I . Sprawy organizacyjne : 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i
Wybory ławników
Wybory ławników
9 czerwca 2015 r
I N F O R M A C J A W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 czteroletniej kadencji ławników sądowych i pismem Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku, Rada Miejska rozpoczęła procedurę wyboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 1 osoba. Ponadto zgodnie z pismem Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 8 czerwca 2015 roku, Rada
Zawiadomienie o sesji
8 czerwca 2015 r
Zawiadamiamy, że na 10 czerwca 2015 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8, zwoływana jest VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad, e) przyjęcie protokołu z VII
Zawiadomienie o sesji
20 marca 2015 r
Zawiadamiamy, że na 25 marca 2015 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8, zwoływana jest VI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: Sprawy organizacyjne : otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad , ustalenie porządku obrad, powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, powołanie sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z V sesji RM, informacja z
Zawiadomienie o sesji
24 lutego 2015 r
Zawiadamiamy, że na dzień 27 lutego 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8, zwoływana jest V Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad, e) przyjęcie protokołów z III i IV
Nabór do przedszkoli
11 lutego 2015 r
Szanowni Państwo, Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła w zasadach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych siedem tzw. kryteriów ustawowych, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj. 1. wielodzietność rodziny kandydata; 2. niepełnosprawność kandydata; 3. niepełnosprawność jednego z
Zawiadomienie o sesji
26 stycznia 2015 r
Zawiadamiamy, że na dzień 28 stycznia 2015 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim przy Placu Dekerta 8, zwoływana jest IV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie obrad IV sesji, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad. II. Projekty uchwał : a) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21