XVII Sesja Rady Miejskiej
19 lutego 2008 r
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) na dzień 27 lutego 2008 roku o godz. 1000 w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, zwoływane są obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie XVII sesji i stwierdzenie
Komunikat Referatu Rozwoju Miasta
25 stycznia 2008 r
Szanowni Państwo! Urząd Miasta Lipna informuje, że Gmina Miasta Lipna przystąpiła do opracowania aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji miasta Lipna. W związku z powyższym zachęcamy gorąco wszelkich partnerów społecznych, to jest: organizacje pozarządowe, gminne podmioty wykonujące usługi publiczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych (m.in. policję, straż
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
12 grudnia 2007 r
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 123/1 i 123/2 o łącznej powierzchni 0,0526 ha, położonej w Lipnie przy ul. Ciasnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. Ogłoszenie w formacie

3 grudnia 2007 r
GGPKiM /OŚ 7625-7/07 Lipno, dnia 30.11.2007 r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz.1071 ze zmianami ) zawiadamiam że na wniosek z dnia 20.11.2007 r. nr GGPKiM /OŚ 7625-7/07 Gminy Miasta Lipno reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Lipna

30 listopada 2007 r

30 listopada 2007 r
Rozstrzygnięcie przetargu w trybie negocjacji bez ogłoszenia na remonty całościowe ulic
12 października 2007 r
Rozstrzygnięcie przetargu w trybie negocjacji bez ogłoszenia na remonty całościowe ulic na terenie miasta Lipna Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w formacie
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej
14 września 2007 r
Na 19 września 2007 roku planowana jest XI Sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęcie obrad przewidziane jest o godz. 10.00 w sali Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad, e) przyjęcie
Wieloletni Plan Inwestycyjny
10 sierpnia 2007 r
Pobierz pismo