Zawiadomienie o Sesji
24 czerwca 2008 r
Zawiadamiamy, że na dzień 27 czerwca 2008 roku o godz. 10.00 w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego przy ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie zwoływana jest XXIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad XXIII sesji, c) powołanie Komisji Uchwał i
Uroczysta Sesja
13 czerwca 2008 r
Zapraszamy na obrady uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Lipnie, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2008 r. o godz. 20.00 w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, przy ul. Piłsudskiego 22. Proponowany porządek obrad: ------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie xxii sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad XXII sesji, c) powołanie
XXI Sesja Rady Miejskiej
6 czerwca 2008 r
Zawiadamiamy, że na dzień 12 czerwca 2008 roku o godz. 13.00w Urzędzie Miejskim w Lipnie, pl. Dekerta 8 zwoływana jest XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie XXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad XXI sesji, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie
XX Sesja Rady Miejskiej
28 maja 2008 r
Zawiadamiamy, że na dzień 2 czerwca 2008 roku o godz. 10.00 w Sali Miejskiego Centrum Kulturalnego przy ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie zwoływana jest XX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie XX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad XX sesji, c) powołanie Komisji Uchwał i
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Hermetyzacja urządzeń przepompowni ścieków
15 maja 2008 r
Tutaj znajdziesz wszystko o przetargu Hermetyzacja urządzeń przepompowni
XIX Sesja Rady Miejskiej
14 kwietnia 2008 r
Zawiadamiamy, że na dzień 24 kwietnia 2008 roku o godz. 11.00 w Sali Miejskiego Centrum Kulturalnego przy ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie zwoływana jest XIX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad XIX sesji, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza
Miejski Program Rewitalizacji
8 kwietnia 2008 r
W dniu wczorajszym, 7 kwietnia, Referat Rozwoju Miasta w celu konsultacji społecznych przekazał nam Miejski Program Rewitalizacji. Do projektu dołączona jest również ankieta na temat projektu. Oba dokumenty można pobrać w dziale Fundusze Unijne strony www Urzędu Miejskiego w Lipnie (aby przejść do działu kliknij tutaj.) Zachęcamy do zapoznania się z projektem odnowienia starej części
Obwieszczenie
3 kwietnia 2008 r
Burmistrz Miasta Lipna informuje, że w dniu 16 kwietnia 2008r. o godzinie 16.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie przy ulicy Piłsudskiego 22, odbędzie się dodatkowa dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki
XVII Sesja Rady Miejskiej
19 lutego 2008 r
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) na dzień 27 lutego 2008 roku o godz. 1000 w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, zwoływane są obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie XVII sesji i stwierdzenie
Komunikat Referatu Rozwoju Miasta
25 stycznia 2008 r
Szanowni Państwo! Urząd Miasta Lipna informuje, że Gmina Miasta Lipna przystąpiła do opracowania aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji miasta Lipna. W związku z powyższym zachęcamy gorąco wszelkich partnerów społecznych, to jest: organizacje pozarządowe, gminne podmioty wykonujące usługi publiczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych (m.in. policję, straż