XXXI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
20 lutego 2009 r
Zawiadamiamy, że na dzień 26 lutego 2009 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim przy pl. Dekerta 8 w Lipnie zwoływana jest XXXI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie obrad sesji, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad, e) przyjęcie protokołu z XXX
Zawiadomienie o sesji
5 lutego 2009 r
Zawiadamiamy, że na dzień 12 lutego 2009 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim przy pl. Dekerta 8 w Lipnie zwoływana jest XXX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie obrad sesji, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad, e) przyjęcie protokołu z XXIX sesji
W wigilię normalnie
22 grudnia 2008 r
Burmistrz Miasta Lipna informuje, iż w dniu 24 grudnia Urząd Miejski w Lipnie funkcjonuje normalnie tzn. od godziny 7.15 do 15.15. Natomiast kasa w Urzędzie będzie czynna od 7.30 do 10.00. Jest to spowodowane tym, iż banki pracują do godziny
XXIX Sesja Rady Miejskiej
17 grudnia 2008 r
Zawiadamiamy, że na dzień 30 grudnia 2008 o godz. 11.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie zwoływana jest XXIX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie obrad sesji, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad, e) przyjęcie
Zawiadomienie o Sesji
5 grudnia 2008 r
Zawiadamiamy, że na dzień 11 grudnia 2008 o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8 w Lipnie zwoływana jest XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie obrad sesji, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad. II.
Zawiadomienie o sesji
27 listopada 2008 r
Zawiadamiamy, że na dzień 28 listopada 2008 o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie zwoływana jest XXVII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie XXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad XXVII sesji, c) powołanie Komisji Uchwał i
Zawiadomienie o sesji
10 października 2008 r
Zawiadamiamy, że na dzień 15 października 2008 o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie zwoływana jest XXIV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I.Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad XXV sesji, c) powołanie Komisji Uchwał i
Zawiadomienie o Sesji
5 września 2008 r
Zawiadamiamy, że na dzień 12 września 2008 o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie zwoływana jest XXIV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie XXIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad XXIV sesji, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d)
Pomoc materialna dla uczniów
5 sierpnia 2008 r
Informacja w sprawie pomocy materialnej dla uczniów, udzielanej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 1.stypendium szkolne 2.zasiłek szkolny Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do 15 września a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października roku szkolnego, w którym ma zostać udzielone stypendium. Miesięczna
Zawiadomienie o Sesji
24 czerwca 2008 r
Zawiadamiamy, że na dzień 27 czerwca 2008 roku o godz. 10.00 w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego przy ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie zwoływana jest XXIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Proponowany porządek obrad: ----------------------------------------- I. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad XXIII sesji, c) powołanie Komisji Uchwał i