Obwieszczenie Starosty lipnowskiego
Obwieszczenie Starosty lipnowskiego
14 marca 2013 r
OBWIESZCZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO Na podstawie art.104 § 1, 2, art.107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) w związku z art.11a ust.1, art.11f ust.1, art.11i ust.1, art. 17 ust. 1 i 3 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193,
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
13 marca 2013 r
Zawiadamiamy, że na dzień 19 marca 2013 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8, zwoływana jest XXXI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne. a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad, e) przyjęcie protokołu z XXX sesji RM. f) informacja
Zawiadomienie o sesji
Zawiadomienie o sesji
25 lutego 2013 r
Zawiadamiamy, że na dzień 26 lutego 2013 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8, zwoływana jest XXX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne. a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad, e) przyjęcie protokołu z XXIX sesji RM. f)