Zawiadomienie o sesji
14 czerwca 2013 r
Zawiadamiamy, że na dzień 20 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, zwoływana jest XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne. a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, d) powołanie sekretarza obrad, e) przyjęcie protokołu z XXXII