BIP
  Szukaj  
  Dzisiejsza data : 2015-03-29 Ostatnia aktualizacja : 2015-03-27 10:26:52  
Menu Główne
Strona główna
Aktualności
Przetargi
Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2014-2018
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Urząd Miejski
Budżet Miasta Lipna
Wybory na Prezydenta RP 2015
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Statut Miasta
Oświata
Ochrona Środowiska
Gospodarka gruntami
MOPS
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Ważne dokumenty
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Praca
Redakcja BIP
Kontakt
 

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipnie.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu gminnego - w szczególności o statusie prawnym gminy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania -

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania - "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego" - dokum ...


Zawiadomienie o sesji

Zawiadamiamy, że na 25 marca 2015 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8, zwoływana jest  VI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

    więcej...

Zawiadomienie o sesji

Zawiadamiamy, że na dzień 27 lutego 2015 roku o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8, zwoływana jest  V Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

...


 
Designed by Samba-AnaCom | Copyright © 2015 BIP : Urząd Miejski w Lipnie Licznik : 194635