BIP
  Szukaj  
  Dzisiejsza data : 2014-10-26 Ostatnia aktualizacja : 2014-10-24 14:12:07  
Menu Główne
Strona główna
Aktualności
Przetargi
Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Urząd Miejski
Budżet Miasta Lipna
Wybory Samorządowe 2014
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Statut Miasta
Oświata
Ochrona Środowiska
Gospodarka gruntami
MOPS
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Ważne dokumenty
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Praca
Redakcja BIP
Kontakt
 

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipnie.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu gminnego - w szczególności o statusie prawnym gminy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

Aktualności

Zawiadomienie o sesji

Zawiadamiamy, że na dzień 15 października 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim przy Placu Dekerta 8, zwoływana jest XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

I. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i ...


Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego
...Zawiadamiamy, że na dzień 17 września 2014 roku o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym przy ul. Piłsudskiego 22, zwoływana jest XLV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:


I. Sprawy organizacyjne:

...


 
Designed by Samba-AnaCom | Copyright © 2014 BIP : Urząd Miejski w Lipnie Licznik : 178439