Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipnie.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu gminnego - w szczególności o statusie prawnym gminy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
16 października 2019 r
Zawiadamiamy, że na dzień 22 października 2019 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z XI sesji RM, d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 2.
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
20 września 2019 r
Zawiadamiamy, że na dzień 25 września 2019 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z X sesji RM. d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, 2. Informacja z
Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
21 sierpnia 2019 r
Zawiadamiamy, że na dzień 26 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest X Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z IX sesji RM. 2. Projekty uchwał : a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, b) w
Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
26 czerwca 2019 r
Zawiadamiamy, że na dzień 1 lipca 2019 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest IX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z VIII sesji RM, 2. Projekty uchwał : a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, b) w
Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
11 czerwca 2019 r
Zawiadamiamy, że na dzień 17 czerwca 2019 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne : a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z VII sesji RM, d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie
Informacja - wybór ławników sądowych
Informacja - wybór ławników sądowych
10 czerwca 2019 r
I N F O R M A C J A W związku z upływem kadencji ławników sądowych Rada Miejska w Lipnie rozpoczęła procedurę wyboru ławników. Zgodnie z pismami : - Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku, do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku wybrana będzie 1 osoba. - Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie, Rada dokona wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie. KTO MOŻE ZOSTAĆ
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
13 maja 2019 r
Zawiadamiamy, że na dzień 15 maja 2019 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest VII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z VI sesji RM, d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta. 2. Projekty uchwał : a)
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
21 marca 2019 r
Zawiadamiamy, że na dzień 27 marca 2019 r. o godz. 11 w Urzędzie Miejskim w Lipnie Pl. Dekerta 9 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z V sesji RM, d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta. 2. Projekty uchwał: a)
Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Lipnie
30 stycznia 2019 r
V Sesja w dniu 6 lutego 2019, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z IV sesji RM. d) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta. 2. Projekty uchwał: a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. b) w sprawie zmiany Wieloletniej
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
13 grudnia 2018 r
Zawiadamiamy, że na dzień 19 grudnia 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie. Proponowany porządek obrad: I.Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, b) ustalenie porządku obrad, c) powołanie sekretarza obrad, d) przyjęcie protokołu z III sesji RM. II. Projekty uchwał : a)
UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiEdycja2014-07-01 12:03:55
Przemysław RogeńskiEdycja2014-02-28 13:16:36
Przemysław RogeńskiEdycja2014-02-24 08:57:42
Przemysław RogeńskiEdycja2014-02-24 07:48:26
Przemysław RogeńskiEdycja2014-02-24 07:47:32
Przemysław RogeńskiEdycja2014-02-24 07:46:31
Paweł WróblewskiEdycja2008-06-05 12:56:07
Paweł WróblewskiEdycja2008-06-05 12:55:31
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-04 14:40:53
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-04 14:37:55
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 12:36:06
AdministratorEdycja2007-08-20 12:57:17
AdministratorEdycja2007-08-20 12:56:43
AdministratorEdycja2007-08-20 12:56:08
AdministratorEdycja2007-08-07 16:20:38